Weiland schapen lucht 540x175

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Mijn vraag: Toen ik 9 jaar geleden met mijn huidige vriend een relatie kreeg heb ik me een paar dagen volkomen vrij bij hem gevoeld. Toen was er een afspraak met hem dat ik ineens een intense angst voelde in/ door zijn aanwezigheid. Zo sterk dat ik er ziek van werd en naar huis moest. Ik kende dat niet en het heeft veel indruk gemaakt. Nu jaren later door innerlijk werk en er met hem over te praten is het veel milder geworden, maar sindsdien houd ik hem op afstand. Dat doet pijn. En dat gesloten zijn kost me veel energie. Ik ga er door piekeren en het zit me in de weg om door te groeien. Tegelijkertijd voel ik aan dat ik hier iets belangrijks te leren of te helen heb. Ik wil graag dat het weer stroomt. Kunnen jullie me helpen duiden? Hoe zet ik/ zetten we hier een volgende stap in? En wat is er destijds toch gebeurd dat ik zulke intense angst heb ervaren?

Michael: Beste vragenstelster, u kent elkaar vanuit een ander leven waarin u het slachtoffer werd door toedoen van deze mens. Voor alle duidelijkheid wil het niet zo zijn dat u toen de zelfde sekse had als nu. U bent op een minder aangename manier aan uw einde gekomen. Wat er na die paar dagen plaats vond was een flits van herkenning. Voordat u beiden reïncarneerden heeft u de afspraak met elkaar gemaakt deze herinnering / wond in uw huidige levens te helen. Wij hebben veel respect voor het feit dat u dit al negen jaar aangaat. Dat u nu veilig bent in elkaars gezelschap heeft u gedurende deze negen jaren aan elkaar bewezen. Wij wensen u toe dat deze informatie genoeg reden is om uw afstand houden te overwinnen daar er in dit huidige leven geen enkele aanleiding toe is. Wij gunnen u een warme en liefdevolle relatie waarin u nu kunt gaan genieten van elkaar en ieder voor zich. Hartelijke groet.

Hoe integreer ik Michael meer op mijn bewustzijns pad?

Michael: Beste vragenstelster, wat je kunt doen om te werken met de energie van de Michael groep is om iedere ochtend, voordat je uit bed stapt, een positieve intentie te zetten. Een voorbeeld hiervan kan zijn: laat ik open staan voor de wijsheid van de Michael groep, zodat ik deze wijsheid in mijn hart kan ontvangen. Een andere positieve intentie kan zijn: als ik twijfel over essentiële zaken roep ik de hulp aan van ons, de Michael groep. Nog een ander voorbeeld: laat mij deze dag zo zuiver en liefdevol leven met alle hulp die ik kan ontvangen, inclusief de hulp van de Michael groep en natuurlijk kunt u ook alle andere gidsen en engelen vragen je te begeleiden. We wensen je veel wijsheid toe.

Ik wilde een vraag stellen aan Aartsengel Michael. Vorige week vertelde een healer die mij een healing gaf dat ik van een groep afkwam die mij in hun greep wilde houden om mij zo te onderdrukken en zo in hun macht wilde houden. Zelfs Aartsengel Michael kon ook niets doen zei hij. Alleen proberen op een afstand te blijven van die groep, zei Michael. Ze vielen de healer aan met messen en hij was helemaal ontdaan van de ervaring zei hij. Het was heel heftig. Hij had nog nooit zoiets meegemaakt. Ze hadden iets in mij geïmplanteerd om zo grip op mij te houden. Hij zei dat hij de implantatie weggehaald heeft. Ik vind het heel erg dat ik van het donker kom. Ik kan het haast niet geloven. Mag ik deze vraag neerleggen of gaat het jullie ook te ver? Ik weet er niet zo goed raad mee. De vragenstelster.

Bedankt voor je vraag. Wij hebben contact en communiceren met de groep van 1050 essenties die zich Michael noemt. De Aartsengel Michael is daarvan geen lid, echter de Aartsengel heeft wel contact met de Michael groep. Dus we hebben je vraag aan de Michael groep voorgelegd. Hieronder volgt hun antwoord. 

Michael: Beste vragenstelster, laat niemand u wijs maken dat u vanuit het donker komt, want wij zijn allemaal goddelijke wezens. Wat zeker belangrijk voor u is, dat u selectief bent in wat u wel en niet accepteert als zijnde waarheid. Dus weet waar u hulp voor nodig heeft en wat u voor uzelf kunt betekenen. De aanname van deze healer dat zelfs Aartsengel Michael hier geen impact zou kunnen hebben, getuigt niet van een innerlijk weten en verbonden zijn met de eigen bron van deze healer. Wij zeggen zeker niet dat deze healer geen kwaliteiten heeft. Het feit dat deze aanval met messen en dergelijke heeft kunnen plaats vinden heeft meer te maken met de staat van zijn van de healer van dat moment. 

Lieve Michael, ik heb al enige tijd een onbestemd gevoel boven mijn navel. Het lijkt soms alsof het niet van mij is en vreemd genoeg ervaar ik hiervan heel veel ongemak als ik in mijn auto rijdt. Het lijkt dan wel alsof ik word tegengehouden. Ook speelt dit thema in mijn interactie met andere mensen. Ik word hier behoorlijk moedeloos van omdat ik voor mijn gevoel niet mezelf kan of mag zijn. Het lijkt alsof ik in een niemandland zit. Ergens voel ik wel dat ik aan het einde van een bepaalde cyclus ben gekomen maar kan ik geen verbinding maken met het nieuwe of mijn nieuwe ik. Kunt u mij handvaten of inzichten aanreiken wat er nu precies met mij speelt, waar ik werkelijk sta, en hoe ik dit gevoel kan transformeren of welke stap ik moet zetten? Graag jullie advies. Hartegroet, de vragensteller.

Michael: Beste vragensteller, het ziet er naar uit dat u niet of nauwelijks in het hier en nu leeft. Een eerste stap is om uzelf af te vragen waar ben ik met mijn hoofd en met mijn hart, zit ik weer in de toekomst? Hiermee brengt u zichzelf terug in het hier en nu. Behulpzaam kan zijn om uw voor- en achternaam te noemen, uzelf te gronden en de datum van vandaag in uw gronding en in uw systeem te plaatsen. Bijvoorbeeld. Mijn naam is xxx, het is vandaag 18 juli 2017, ik sta met beide voeten op de aarde en ik ben (bijvoorbeeld) thuis of ik zit in de auto et cetera. De tweede stap is dat u uzelf onvoorwaardelijk leert accepteren in het hier en nu moment, want als u uzelf blijft veroordelen of uzelf niet goed genoeg acht, kunt u niet neutraal waarnemen waardoor u op een niet accepterende manier naar uzelf kijkt. Die plek boven uw navel zorgt er mede voor dat u zich bewust blijft van uw eigen lichaam. Met deze stappen komt u direct in wat u noemt uw nieuwe fase. Vriendelijke groet.

Ik wil een wellness B&B oprichten speciaal voor kinderen met een ernstige beperking of ziekte. Een plek waar ze even de pijn kunnen vergeten. Hiervoor moeten we verhuizen. Mijn man, zoon en dochter willen mee. We zijn bezig met een website en bedrijfsplan. Echter onze pleegdochter heeft verzorging nodig en de gemeente wil ons huis aanpassen zodat we haar beneden kunnen verzorgen. Als we hier ja tegen zeggen kunnen we de komende tien jaar, financieel gezien, niet meer verhuizen. We wonen heel fijn en hoeven niet te verhuizen. Het project voelt heel goed en maakt me op een diep niveau heel gelukkig. Mijn gevoel zegt dat het kan, maar ik wil onszelf niet in grote financiële problemen brengen. Voelen jullie dat dit project iets is dat 'de bedoeling' is en dat dus vanzelf gaat stromen als ik ja zeg? Of gaat het teveel van me vragen en moet ik het loslaten? Warme groet en bij voorbaat dank voor de moeite! De vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, het voelt als een heel mooi en waardevol plan om deze B&B te starten. U allen kunt er een succes van maken als u er 100% voor gaat en weet dat het ook een aardig intensief traject zal zijn. U twijfelt normaal gesproken ook niet aan uw innerlijk weten en zoals u het ook beschrijft, krijgt u er zelf een warm en blij gevoel van. Er is behoefte aan zo’n plek. Wij kunnen en mogen voor u geen keuze maken om het wel of niet te doen. Volg uw hart en dan weet u vanuit uw innerlijke wijsheid wat kloppend is voor uw allen.

Beste Michael, als ik mijn werk ter beoordeling aan de verantwoordelijke manager en andere betrokken collega’s voorleg krijg ik ze vaak terug met allerlei doorhalingen en suggesties voor andere formuleringen. Ook vermelden ze er vaak bij dat de inhoud niet prikkelend of overtuigend genoeg is om klanten te werven. Ik word daar heel onzeker van, twijfel aan mijn capaciteiten en vraag me af of deze baan eigenlijk wel bij me past Ik overweeg om een andere baan te zoeken, maar besef dat ik dan de boel misschien ontvlucht. Ik ben hier namelijk in mijn werkzame leven vaker tegenaan gelopen en voel ergens wel dat ik hier iets te leren of te ontwikkelen heb. Maar wat? Hoe moet ik hiermee omgaan? Graag jullie advies. Hartelijke groet, de vragensteller.

Michael: Beste vragensteller, als u uzelf serieus neemt en naar uw gevoel luistert, weet u al langere tijd dat dit voor u niet de juiste werkplek is. Als dat wat u creëert niet ontvangen kan worden, om welke reden dan ook, is er geen gelijkwaardige communicatie mogelijk. Dus als u een nieuwe werkplek zoekt die aansluit op uw woordkeuze, zult snel uw zelfvertrouwen terug vinden. Uit bovenstaande kunt u lezen dat u niet vlucht, echter beter en respectvoller met uzelf omgaat. Uw ontwikkelpunt is om u meer te uiten en grenzen aan te geven. Dus u mag meer de wereld om u heen laten weten waar u voor staat.

Lees verder: Korte vragen en antwoorden 2016

 ---------------
Zelf een vraag voorleggen aan Michael? Lees hier meer...

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reacties op het boek

'authentiek, overzichtelijk, helder en enorm inspirerend,
rijkdom van het 'oeroude nieuwe' domein,
praktische doorleefde taal,
goede balans in praktische toepasbaarheid en theorie'

michaelsysteem-boekkaft-95x150

€ 24,95

  Bestel NU
een gepersonaliseerd exemplaar

Michaelsysteem op facebook

Ga naar boven