Weiland schapen lucht 540x175

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Michael, ik vraag me af of ik de plek waar ik zit achter me moet laten om mijn ding te kunnen doen. Vroeger ben ik hier gaan wonen en werken op advies van iemand. Telkens als ik probeer te heropenen gaat dat niet van harte. Er komen geen bezoekers. Vroeger toen ik veel in opdracht werkte had ik dat niet zo door en nu ik het heb getransformeerd tot een andere werkplek ervaar ik dat anders. Ik ontvang enige inkomsten uit telefonische begeleiding als spiritueel consulent en dat is minimaal, mijn webwinkel loopt niet. Hierdoor kan ik niets lenen en is een andere plek vinden moeilijk. Ik heb veel gevolgd om mijn bedrijf aan de gang te krijgen echter lukt het me alleen niet en kan mezelf niet meer forceren. Ik probeer me als schepper te gedragen en met dieren in de natuur of polder lukt dat, zonder me af te stemmen ontstaat een samenwerking in het moment, wat ik mis met mensen. Dit was mijn vraag, groet de vragenstelster.

 Michael: Beste vragenstelster, als u uw e-mail leest kunt u zich bewust worden dat u het advies van anderen gevolgd heeft. Met al uw innerlijke weten is het dan niet de tijd om uw hart en verlangen te volgen? Want rationeel bedenken en u afhankelijk te maken van de meningen van anderen heeft u niets opgeleverd. Stop om anderen uw leven te laten bepalen. Geef uzelf de ruimte om uw hart te volgen om dienend te zijn en dit bereikbaar te maken voor anderen. Maak de keuze die voor u kloppend is vanuit het vertrouwen dat u dan dienend kunt zijn aan de mensen die gebaat zijn met uw totale zijn.

Beste Michael, ik ben sinds mijn midden tiener jaren vaak enorm vermoeid (ben nu in een middelbare leeftijd). Het was toen mijn kinderen klein waren, heel erg. Maar de laatste tijd is het ook weer enorm toegenomen. Ik droom de hele nacht heel veel. Van alles door elkaar. Ook dat heb ik al jaren, ik word dan ook nooit uitgerust wakker. Wat betekent die vermoeidheid toch en wat kan ik er nog aan doen. Alvast dank, liefs de vragenstelster.

 Michael: Beste vragenstelster, ten eerste willen we zeggen dat wij begrijpen dat uw vermoeidheid belemmerend is in uw leven. Wij kunnen u helaasgeen medische oorzaak geven. Het is een grote uitdaging in uw huidige leven om een balans te vinden tussen uzelf niet te overbelasten en toch uw leven te leiden en ook te genieten van wat het leven u brengt. Het dromen in de nacht gebeurt als uitlaatklep omdat u zich onvoldoende uit en in eerlijkheid naar uzelf toe leeft. Wat we daarmee willen zeggen is dat u uzelf dwingt tot allerlei activiteiten en te willen zorgen voor anderen ten koste van uzelf. Dus eigenliefde en acceptatie van uw leven geeft rust en ontspanning in uw dagelijkse leven waardoor uw dromen ook zullen afnemen als u wilt luisteren naar uw eigen signalen. Zowel uw fysieke als uw emotionele signalen. Een voorbeeld hiervan is, als u weerstand voelt om iets te zeggen of te doen, onderzoek dan de reden hiervan en neem dan het besluit om niet op wilskracht tegen uzelf in te gaan. Wij wensen u veel licht en liefde toe.

Hoe kom ik er achter, hoe herken ik het pad van mijn ziel? Waarvoor ik hier Ben?

 Michael: Beste vragensteller, hoe u uw ziele-pad herkent is om uw verlangens te volgen. Wat maakt uw leven waardevol, wat geeft u voldoening? Deze inzichten zullen u in uw flow brengen. Als u uw hart mag volgen kunt u de harte-taal beter leren verstaan. Als uw ‘moeten’ vervangen wordt door willen / wensen, dan zult u direct het verschil leren kennen tussen te spreken en te handelen vanuit uw hoofd of uw hart.

Beste Michael,
Ik heb een relatie gehad met mijn ex-vrouw waaruit onze dochter is geboren. Deze relatie is al een aantal jaren geleden geëindigd. Ik heb deze relatie voor mijn gevoel ook losgelaten. Maar als mijn dochter bij mij is voel ik dat ik niet tot mijn recht kom. Dat ik mijn vaderrol niet goed kan oppakken. Het lijkt alsof ik blokkeer en ik ervaar dan ook geen levensvreugde. Ook het contact met mijn dochter ervaar ik als een last en ik kom hier niet doorheen. Telkens lijkt het alsof ik machteloos ben en onderdrukt wordt. Natuurlijk zoek ik de oorzaak hiervan bij mijzelf maar desondanks lukt het mij niet om dit patroon te doorbreken. Dit gaat ten koste van mijzelf en het contact met mijn dochter. Kunt u mij inzicht geven in de manier waarop ik dit patroon kan doorbreken en mij de daadwerkelijke oorzaak van deze blokkade aanreiken? Hartegroet, de vragensteller

Michael: Beste vragensteller, het heeft volgens ons direct met het thema eindverantwoordelijk zijn of verantwoordelijk voelen te maken. In onze ogen heeft u het uit elkaar gaan niet wezenlijk geaccepteerd. Wij voelen emoties van boosheid in relatie tot het ongewenst en afgewezen te zijn. Als direct gevolg heeft u uw hart op slot gedaan mede uit een vermeende behoefte aan bescherming voor uzelf. Dus de sleutel ligt in het feit dat u opnieuw een keuze dient te maken welke plek uw dochter, op de eerste plaats en de moeder van jullie kind op de tweede plaats, mogen hebben in uw leven. Want als u wrokkig blijft kan er geen liefde vanuit uw hart gaan stromen. Zowel niet naar uzelf toe, naar uw dochter en de familie van uw ex. Want op de keper beschouwd heeft uw dochter behoefte aan bescherming en behoefte aan onvoorwaardelijke liefde van haar vader. Als u uw hart opent en vraagt geholpen te worden om deze negatieve gevoelens, emoties los te laten heeft dit een directe positieve invloed op uw levensvreugde. Wij wensen u flexibiliteit en wijsheid toe om uit deze impasse te komen.

Mijn vraag: Toen ik 9 jaar geleden met mijn huidige vriend een relatie kreeg heb ik me een paar dagen volkomen vrij bij hem gevoeld. Toen was er een afspraak met hem dat ik ineens een intense angst voelde in/ door zijn aanwezigheid. Zo sterk dat ik er ziek van werd en naar huis moest. Ik kende dat niet en het heeft veel indruk gemaakt. Nu jaren later door innerlijk werk en er met hem over te praten is het veel milder geworden, maar sindsdien houd ik hem op afstand. Dat doet pijn. En dat gesloten zijn kost me veel energie. Ik ga er door piekeren en het zit me in de weg om door te groeien. Tegelijkertijd voel ik aan dat ik hier iets belangrijks te leren of te helen heb. Ik wil graag dat het weer stroomt. Kunnen jullie me helpen duiden? Hoe zet ik/ zetten we hier een volgende stap in? En wat is er destijds toch gebeurd dat ik zulke intense angst heb ervaren?

Michael: Beste vragenstelster, u kent elkaar vanuit een ander leven waarin u het slachtoffer werd door toedoen van deze mens. Voor alle duidelijkheid wil het niet zo zijn dat u toen de zelfde sekse had als nu. U bent op een minder aangename manier aan uw einde gekomen. Wat er na die paar dagen plaats vond was een flits van herkenning. Voordat u beiden reïncarneerden heeft u de afspraak met elkaar gemaakt deze herinnering / wond in uw huidige levens te helen. Wij hebben veel respect voor het feit dat u dit al negen jaar aangaat. Dat u nu veilig bent in elkaars gezelschap heeft u gedurende deze negen jaren aan elkaar bewezen. Wij wensen u toe dat deze informatie genoeg reden is om uw afstand houden te overwinnen daar er in dit huidige leven geen enkele aanleiding toe is. Wij gunnen u een warme en liefdevolle relatie waarin u nu kunt gaan genieten van elkaar en ieder voor zich. Hartelijke groet.

Hoe integreer ik Michael meer op mijn bewustzijns pad?

Michael: Beste vragenstelster, wat je kunt doen om te werken met de energie van de Michael groep is om iedere ochtend, voordat je uit bed stapt, een positieve intentie te zetten. Een voorbeeld hiervan kan zijn: laat ik open staan voor de wijsheid van de Michael groep, zodat ik deze wijsheid in mijn hart kan ontvangen. Een andere positieve intentie kan zijn: als ik twijfel over essentiële zaken roep ik de hulp aan van ons, de Michael groep. Nog een ander voorbeeld: laat mij deze dag zo zuiver en liefdevol leven met alle hulp die ik kan ontvangen, inclusief de hulp van de Michael groep en natuurlijk kunt u ook alle andere gidsen en engelen vragen je te begeleiden. We wensen je veel wijsheid toe.

Ik wilde een vraag stellen aan Aartsengel Michael. Vorige week vertelde een healer die mij een healing gaf dat ik van een groep afkwam die mij in hun greep wilde houden om mij zo te onderdrukken en zo in hun macht wilde houden. Zelfs Aartsengel Michael kon ook niets doen zei hij. Alleen proberen op een afstand te blijven van die groep, zei Michael. Ze vielen de healer aan met messen en hij was helemaal ontdaan van de ervaring zei hij. Het was heel heftig. Hij had nog nooit zoiets meegemaakt. Ze hadden iets in mij geïmplanteerd om zo grip op mij te houden. Hij zei dat hij de implantatie weggehaald heeft. Ik vind het heel erg dat ik van het donker kom. Ik kan het haast niet geloven. Mag ik deze vraag neerleggen of gaat het jullie ook te ver? Ik weet er niet zo goed raad mee. De vragenstelster.

Bedankt voor je vraag. Wij hebben contact en communiceren met de groep van 1050 essenties die zich Michael noemt. De Aartsengel Michael is daarvan geen lid, echter de Aartsengel heeft wel contact met de Michael groep. Dus we hebben je vraag aan de Michael groep voorgelegd. Hieronder volgt hun antwoord. 

Michael: Beste vragenstelster, laat niemand u wijs maken dat u vanuit het donker komt, want wij zijn allemaal goddelijke wezens. Wat zeker belangrijk voor u is, dat u selectief bent in wat u wel en niet accepteert als zijnde waarheid. Dus weet waar u hulp voor nodig heeft en wat u voor uzelf kunt betekenen. De aanname van deze healer dat zelfs Aartsengel Michael hier geen impact zou kunnen hebben, getuigt niet van een innerlijk weten en verbonden zijn met de eigen bron van deze healer. Wij zeggen zeker niet dat deze healer geen kwaliteiten heeft. Het feit dat deze aanval met messen en dergelijke heeft kunnen plaats vinden heeft meer te maken met de staat van zijn van de healer van dat moment. 

Lieve Michael, ik heb al enige tijd een onbestemd gevoel boven mijn navel. Het lijkt soms alsof het niet van mij is en vreemd genoeg ervaar ik hiervan heel veel ongemak als ik in mijn auto rijdt. Het lijkt dan wel alsof ik word tegengehouden. Ook speelt dit thema in mijn interactie met andere mensen. Ik word hier behoorlijk moedeloos van omdat ik voor mijn gevoel niet mezelf kan of mag zijn. Het lijkt alsof ik in een niemandland zit. Ergens voel ik wel dat ik aan het einde van een bepaalde cyclus ben gekomen maar kan ik geen verbinding maken met het nieuwe of mijn nieuwe ik. Kunt u mij handvaten of inzichten aanreiken wat er nu precies met mij speelt, waar ik werkelijk sta, en hoe ik dit gevoel kan transformeren of welke stap ik moet zetten? Graag jullie advies. Hartegroet, de vragensteller.

Michael: Beste vragensteller, het ziet er naar uit dat u niet of nauwelijks in het hier en nu leeft. Een eerste stap is om uzelf af te vragen waar ben ik met mijn hoofd en met mijn hart, zit ik weer in de toekomst? Hiermee brengt u zichzelf terug in het hier en nu. Behulpzaam kan zijn om uw voor- en achternaam te noemen, uzelf te gronden en de datum van vandaag in uw gronding en in uw systeem te plaatsen. Bijvoorbeeld. Mijn naam is xxx, het is vandaag 18 juli 2017, ik sta met beide voeten op de aarde en ik ben (bijvoorbeeld) thuis of ik zit in de auto et cetera. De tweede stap is dat u uzelf onvoorwaardelijk leert accepteren in het hier en nu moment, want als u uzelf blijft veroordelen of uzelf niet goed genoeg acht, kunt u niet neutraal waarnemen waardoor u op een niet accepterende manier naar uzelf kijkt. Die plek boven uw navel zorgt er mede voor dat u zich bewust blijft van uw eigen lichaam. Met deze stappen komt u direct in wat u noemt uw nieuwe fase. Vriendelijke groet.

Ik wil een wellness B&B oprichten speciaal voor kinderen met een ernstige beperking of ziekte. Een plek waar ze even de pijn kunnen vergeten. Hiervoor moeten we verhuizen. Mijn man, zoon en dochter willen mee. We zijn bezig met een website en bedrijfsplan. Echter onze pleegdochter heeft verzorging nodig en de gemeente wil ons huis aanpassen zodat we haar beneden kunnen verzorgen. Als we hier ja tegen zeggen kunnen we de komende tien jaar, financieel gezien, niet meer verhuizen. We wonen heel fijn en hoeven niet te verhuizen. Het project voelt heel goed en maakt me op een diep niveau heel gelukkig. Mijn gevoel zegt dat het kan, maar ik wil onszelf niet in grote financiële problemen brengen. Voelen jullie dat dit project iets is dat 'de bedoeling' is en dat dus vanzelf gaat stromen als ik ja zeg? Of gaat het teveel van me vragen en moet ik het loslaten? Warme groet en bij voorbaat dank voor de moeite! De vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, het voelt als een heel mooi en waardevol plan om deze B&B te starten. U allen kunt er een succes van maken als u er 100% voor gaat en weet dat het ook een aardig intensief traject zal zijn. U twijfelt normaal gesproken ook niet aan uw innerlijk weten en zoals u het ook beschrijft, krijgt u er zelf een warm en blij gevoel van. Er is behoefte aan zo’n plek. Wij kunnen en mogen voor u geen keuze maken om het wel of niet te doen. Volg uw hart en dan weet u vanuit uw innerlijke wijsheid wat kloppend is voor uw allen.

Beste Michael, als ik mijn werk ter beoordeling aan de verantwoordelijke manager en andere betrokken collega’s voorleg krijg ik ze vaak terug met allerlei doorhalingen en suggesties voor andere formuleringen. Ook vermelden ze er vaak bij dat de inhoud niet prikkelend of overtuigend genoeg is om klanten te werven. Ik word daar heel onzeker van, twijfel aan mijn capaciteiten en vraag me af of deze baan eigenlijk wel bij me past Ik overweeg om een andere baan te zoeken, maar besef dat ik dan de boel misschien ontvlucht. Ik ben hier namelijk in mijn werkzame leven vaker tegenaan gelopen en voel ergens wel dat ik hier iets te leren of te ontwikkelen heb. Maar wat? Hoe moet ik hiermee omgaan? Graag jullie advies. Hartelijke groet, de vragensteller.

Michael: Beste vragensteller, als u uzelf serieus neemt en naar uw gevoel luistert, weet u al langere tijd dat dit voor u niet de juiste werkplek is. Als dat wat u creëert niet ontvangen kan worden, om welke reden dan ook, is er geen gelijkwaardige communicatie mogelijk. Dus als u een nieuwe werkplek zoekt die aansluit op uw woordkeuze, zult snel uw zelfvertrouwen terug vinden. Uit bovenstaande kunt u lezen dat u niet vlucht, echter beter en respectvoller met uzelf omgaat. Uw ontwikkelpunt is om u meer te uiten en grenzen aan te geven. Dus u mag meer de wereld om u heen laten weten waar u voor staat.

Lees verder: Korte vragen en antwoorden 2016

 ---------------
Zelf een vraag voorleggen aan Michael? Lees hier meer...

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reacties op het boek

'authentiek, overzichtelijk, helder en enorm inspirerend,
rijkdom van het 'oeroude nieuwe' domein,
praktische doorleefde taal,
goede balans in praktische toepasbaarheid en theorie'

michaelsysteem-boekkaft-95x150

€ 24,95

  Bestel NU
een gepersonaliseerd exemplaar

Michaelsysteem op facebook

Ga naar boven