De positieve pool heeft te maken heeft met flow en authenticiteit

Bron: Zack Schnepf

Michael: Vanuit je positieve flow krijg je veel meer zelfvertrouwen, levensvreugde en mensen gaan je ervaren als iemand die authentiek en eerlijk zijn eigen waarheid leeft.

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Christy, Theo, Philip: We willen graag bespreken hoe je je focus op mogelijkheden kunt houden en je niet laat weerhouden door de onmogelijkheden. Het kiezen voor je mogelijkheden heeft onder meer te maken met je vrije keuze en de daarbij behorende eindverantwoordelijkheid. Het besef dat je keuzes hebt en daarvoor ook gaan staan, heeft als gevolg dat je meer betrokken bent en voelt dat je vanuit je eigen kracht een bijdrage aan de transformatie van de wereld kunt leveren. In een deel van het boek geven jullie aan hoe het proces werkt om naar de positieve kant van je persoonlijkheid te gaan en zelfs in een evenwichtige neutrale positie te komen. We citeren:

"Onze fysieke wereld bestaat geheel uit energie en is gecreëerd uit de Bron. Er bestaat geen objectieve werkelijkheid, dit is een illusie die gevormd wordt door het bewustzijn van de waarnemende mens. Alles is energie en zo vertegenwoordigen ook alle persoonlijkheidskenmerken een vorm van energie. Een van die vormen is polariteit.
Een kenmerk van onze wereld is dualiteit. Dat betekent dat elke medaille een keerzijde kent. De meest fundamentele van alle polariteiten is: liefde en angst. Alle kenmerken van je persoonlijkheid hebben een positieve en negatieve pool. Dit is niet hetzelfde als ‘goed’ en ‘slecht’, de ene kant is meer bewust dan de andere kant. De negatieve pool komt voornamelijk voort uit angst. Het sluit je af van je Essentie en geeft jou en anderen een slecht gevoel. Door je hier bewust van te worden kun je verschuiven naar de positieve pool. Dat creëert ruimte en voelt goed.
Je hebt de vrije keuze om vanuit de positieve of negatieve pool te handelen. Het is de uitdaging om je hiervan bewust te worden, beide polen zonder oordeel te accepteren en vanuit dit bewustzijn het best passende gedrag te kiezen. In je leerproces slinger je van de ene naar de andere pool.
Als je vanuit je negatieve pool handelt, is je ego aanwezig en komen onderliggende angsten naar boven. Angsten omhullen je herinnering aan wie jij in de kern bent. Je angsten scheiden je af van je ware persoonlijkheid en daarom is het belangrijk ze aan te gaan en niet te willen vermijden. Door afscheiding te ervaren en negatieve ervaringen te accepteren, groei je in bewustzijn. Het is een uitdaging om de door jou zelf gecreëerde illusies achter je te laten. Als je angsten uit de weg gaat, kom je verder van je Essentie af te staan. Als je deze aanvaart, haal je de omhulsels weg en ervaar je jouw Essentie, uitgedrukt in je ware persoonlijkheid.
Velen laten zich door hun ervaringen motiveren om zich vanuit de negatieve pool te ontwikkelen. Echter, steeds meer mensen laten zich inspireren door het verlangen om meester te worden over de positieve pool. Vanuit je positieve pool handelend ervaar je de diepere waarheid en manieren om vanuit een liefdevolle en betrokken manier met mensen en zaken om te gaan. Het is de uitdaging om in je leerproces met je pseudopersoonlijkheid af te rekenen door beide polen te integreren en tot een evenwichtige neutrale positie te komen. Je bent dan onthecht van de ervaring, staat er als het ware boven en kunt bewust kiezen hoe je handelt. In deze staat van onthechting identificeer je jezelf niet met je ervaringen, emoties en gedachten en wordt je keuzevrijheid groter.

Schematisch weergegeven:

 positief negatief neutraal def

Je kunt handelen vanuit de negatieve en positieve pool. Door onthechting van je ervaringen kun je deze polen integreren, meester worden en kom je tot een evenwichtige neutrale positie."

Tot zover deze passage.
Vanuit de neutrale positie kan je een voorbeeldfunctie hebben over hoe je kiest om dezelfde situaties op verschillende manieren te kunnen beleven en hiermee om te kunnen gaan, zonder dat je in de schijnwerpers hoeft te staan.
Kunnen jullie een toelichting geven over het belang om toch juist vanuit de positieve pool door te pakken naar de neutrale positie, waarmee je in een in balans zijnde vorm van leven staat en hoe je hierin kan blijven en zijn?

Michael: Wij vinden dit een heel bijzonder thema, zeker in deze tijd omdat het voor velen toch een lastige periode is. Soms zeggen mensen dat het saai is. Dan vergeten ze helemaal dat ze nu alle mogelijkheden krijgen om een verdiepingsslag in hun leven te maken. Mensen nemen conditioneringen van anderen bewust of onbewust over. Mensen worden uitgenodigd om bij zichzelf na te gaan: ‘Wat is voor mij essentieel in het leven waardoor ik beperkingen of conditioneringen heb die absoluut niet van mijzelf zijn, maar die ik wel eigengemaakt heb?’ Hoe kan ik achter mij laten wat mij niet meer dient?’ Als men op zoek gaat, of liever gezegd, als je zelf op zoek wilt zijn naar een verandering in je leven zodat het lichter en ook met meer levensvreugde beleefd kan worden, zul je het altijd bij jezelf dienen te zoeken. De buitenwereld is niet zo maakbaar dat je kan verwachten dat je het buiten jezelf ook kunt vinden. De buitenwereld staat namelijk altijd op afstand van wie je bent, waar je voor staat en hoe je je essentie leeft of jouw waarheid in het hier en nu moment. Als je verlangt om je leven zinvoller, vreugdevoller of met meer waarde te leven kun je op zoek gaan: ‘Wat is oud?’ ‘Wat dient mij niet meer?‘ ‘Wat houdt mij tegen om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en te kijken wat beter past bij wie ik ben in het nu?‘. Of als men bijvoorbeeld verandert van functie, werkplek of levenssituatie, dan zijn er allerlei verschillende nieuwe mogelijkheden ter beschikking en welke keuze maakt men daarop? Er is nog veel oud gedrag waardoor mensen zich afvragen: ‘Ik zit in een onmogelijke, ongewenste groep waarin meer hoofd dan hart aanwezig is en is dat hoe ik wil leven?’ ‘Laat ik mij beperken door mijn beperkende overtuigingen of de beperkingen die ik tegenkom in mijn directe levenssituatie?’ Hoe stap je eruit zodat je naar je flowpositie komt? Een flowpositie is dat je voor de grootste tijd in je positieve pool verkeert waardoor je voelt dat dit goed voor je voelt: ‘Dit klopt voor mij, dit past bij mij en wie ik nu ben.’ Vanuit die flow krijg je veel meer zelfvertrouwen, levensvreugde en mensen gaan je ervaren als iemand die authentiek en eerlijk zijn eigen waarheid leeft. Als je dan gewend bent om vanuit die flow de wereld tegemoet te treden, dan heb je ook de mogelijkheid om met mededogen naar anderen te kijken en vanuit het mededogen word je een liefdevoller mens. Wanneer je komt tot een onvoorwaardelijke liefde om te kijken naar wat er gebeurt en je jezelf afvraagt wat je mogelijke bijdrage aan de wereld is om hier verandering in aan te brengen, dan schuif je door van de positieve pool naar een hoger niveau. Je kunt ook spreken van een verdieping in jezelf. Hierdoor sta je met een open hand in de wereld waarbij je je kracht, levenservaring en je innerlijke wijsheid om je heen wilt delen. Daardoor zullen bijvoorbeeld ook anderen je makkelijker snappen of aanvoelen. Deze uitwisseling maakt het leven ook zinvoller en waardevoller.
Je kiest ervoor om eerst de positieve pool als levensader door je leven te laten stromen. Ben je gewend om naar mogelijkheden te kijken en kun je ook zien dat sommigen nog heel veel vechten om niet iets te verliezen waarvan ze denken dat het van levensbelang is, dan kun je meegenomen worden vanuit je flowpositie naar de neutrale positie om de wereld vanaf een ander niveau te bekijken. In dat proces kun je jezelf mogelijk afvragen: ‘Hoe draag ik bij aan een betere wereld of een liefdevollere wereld?’ of ‘Ben ik nog een tegenkracht omdat ik niet voluit vanuit mijn vertrouwen ga zeggen dit ben ik en hier sta ik voor.’ Hoe meer mensen vanuit die positieve pool zich bewust worden dat de stap naar neutraliteit eigenlijk niet heel groot is, hoe meer dit beïnvloedt hoe de wereld reageert op de innerlijke werelden van mensen. Op deze manier zijn mensen betrokken bij het veranderen, het transformeren van dat wat niet meer klopt naar dat wat de bedoeling is.

Theo: Ik hoor dat de positieve pool te maken heeft met flow en authenticiteit, eigenlijk vooral hoe je jezelf gedraagt en de stap naar neutraliteit heeft heel veel te maken met hoe je in je wereld staat, dus jezelf ten opzichte van de wereld en de mensen om je heen.

Michael: De neutrale positie gaat in deze tijd meer om het wij. Een voorbeeld hierbij is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om beter te zorgen voor moeder aarde waardoor er nu heel veel initiatieven komen. Bijvoorbeeld van wereldwijde meditaties om mensen te verbinden en om mensen de mogelijkheid te geven de stap te maken naar: ‘Wij vormen deze wereld en door onze positieve intenties maken wij absoluut het verschil.’ Door die gezamenlijke kracht naar boven te brengen werkt het als het loslaten van wat de mensheid niet dient en daardoor kan die transmutatie door blijven gaan.

Philip: In het boek zeggen jullie dat je in de evenwichtige neutrale positie onthecht bent van de ervaring, je staat er als het ware boven en kunt bewust kiezen hoe je handelt. In deze staat van onthechting identificeer je je niet meer met je ervaringen, emoties en gedachten en wordt je keuzevrijheid groter.
Is het een ervaring die je ook innerlijk kunt ondervinden?

Michael: Het wordt een verlangen, dat in ieders mogelijkheden zit, te kiezen voor het grootste goed of voor het wereldbelang en daar bedoelen we zeker niet politiek mee. Het gaat om verheffen van zo veel mogelijk mensen door een proces van bewustwording. In dit proces word je uitgenodigd om opnieuw te kijken naar: ‘Welke verantwoordelijkheid draag ik om het verschil te maken’. De drijfveer is dat innerlijk verlangen en wetend dat het nu aan de orde is, wetend dat ieder mens op zijn eigen manier bij kan dragen aan de grote beweging die nu ontstaan is. Dat er dus geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen rassen en dat we oude machtsposities en angsten op het breedste mogelijke niveau loslaten. Waar het nu om gaat is vanuit welke intentie je leeft en je leven vervult en hoe je bijdraagt aan deze beweging. Hierdoor zal er ook een verschil zijn in mensen die vasthouden aan het oude en mensen die meegaan in die nieuwe beweging. Mensen die meegaan kunnen eenzaamheid of andere menselijke beperkingen totaal achter zich laten, vanuit het besef dat dit bij het oude hoort.

Philip: Zojuist werd het woord beweging gebruikt. Een beweging kan zijn als een groep mensen, een stroming die iets wil bereiken. Een beweging kan ook een proces, ontwikkeling of verandering zijn. Wordt er een groep mensen bedoeld met dezelfde gedachte of is het een vorm van energie die over de wereld gaat?

Michael: Het is het proces van steeds meer bewust worden. Het hebben van gedachten is heel menselijk. Echter, het verlangen waar wij eerder over spraken is direct verbonden met het innerlijk weten wat te doen. Dat innerlijk weten wekt het verlangen op. Hierdoor kan er vanuit die neutrale positie ook geen beter en best meer gezien worden, want het werkt allemaal toe naar hetzelfde doel. Dat kan met een ingewikkelde term de verlichting van de aarde zijn. Je kunt het ook zien als het verheffen en het loslaten wat de aarde aan schade heeft geleden, in welke zin dan ook. Er is nu een punt gekomen dat er genoeg is van het oude. Het is tijd om vanuit dat grotere bewustzijn het leven anders te beleven en in te vullen om dienstbaar aan dat grotere geheel te zijn.

Theo: Hoe kun je dat het effectiefst inzetten? Wat is het meest effectieve gedrag om die mensen aan te zetten die beweging naar de positieve pool en vervolgens naar de neutraliteit te maken?

Michael: Door te gaan staan en durven te staan voor dat innerlijk weten waardoor je een voorbeeld bent waar mensen van kunnen leren. Dat mensen in zichzelf gaan voelen dat, als het zo ook kan, ze een bijdrage willen maken en dat ze daar deel van willen uitmaken. Dus het is niet vanuit overtuiging of beter weten. Het is door eenieder vanuit zijn authenticiteit zichtbaar te worden, vanuit de waarheid en zo groot mogelijke zuiverheid zichtbaar te zijn en steeds weer met die geopende hand om te delen. En wordt het ontvangen, dan kan er weer een volgende stap gezet worden. Zo is het proces zichzelf voedend en transmuterend waardoor het een steeds grotere aantrekkingskracht krijgt.
We hebben bewust woorden zoals verlichting, grote zuiverheid en het verlangen gebruikt om onderscheid te maken met woorden als denken en oude patronen. Verlangen is nooit een conditionering maar een staat van Zijn. Vanuit het verlangen wordt deze beweging bekrachtigd.

Theo: De essentie is dat het vooral om voorbeeldgedrag gaat en laten zien, vanuit je authenticiteit, vanuit je innerlijk weten, hoe je je gedraagt en daarmee anderen inspireren en motiveren om hetzelfde te doen.
Het is bekend dat je mensen kunt aanzetten tot ander gedrag door inspiratie en door dwang. Als je dat met dwang doet gaat dat meestal sneller dan via inspiratie.

Michael: Inspiratie is voedend en laat mensen vrij hoe ze ermee om gaan.

Reacties op het boek

'authentiek, overzichtelijk, helder en enorm inspirerend,
rijkdom van het 'oeroude nieuwe' domein,
praktische doorleefde taal,
goede balans in praktische toepasbaarheid en theorie'

michaelsysteem-boekkaft-95x150

€ 24,95

  Bestel NU
een gepersonaliseerd exemplaar

Michaelsysteem op facebook

Ga naar boven